Test na dynamizm charakteru opracowany na podstawie książki Cybernetyka i charakter autorstwa Mariana Mazura.


1. Jak scharakteryzujesz swoje życie?

gromadzenie
rozpraszanie (rozdawanie)
przewaga gromadzenia nad rozpraszaniem (rozdawaniem)
przewaga rozpraszania (rozdawania) nad gromadzeniem
równowaga rozpraszania (rozdawania) i gromadzenia

2. Co cenisz w życiu?

żywiołowość
rozmaitość
miarowość
spokojność
wygodność

3. Co charakteryzuje Twój stosunek do zasad życiowych?

kapryśność
indywidualizm
elastyczność
pryncypialność
arbitralność

4. Na co kładziesz nacisk w swoim życiu?

podziw
sprawiedliwość
korzyść
przeżywanie
użyteczność

5. Z czego czerpiesz radość, satysfakcję?

wypowiedzi
działanie
zdobycze
porządek
popisy

6. Jaki typ działalności preferujesz?

tworzenie
organizowanie, gra
praca, porządkowanie, rozrywka
władanie
interpretowanie, zabawa

7. Jakimi motywacjami kierujesz się w swoim postępowaniu?

systematyczność
efektywność
spontaniczność
celowość
efektowność

8. Od czego zależy jakość życia?

głębi
normy
metody
ekspansji
stylu

9. Czym kierujesz się w wyborze swoich przekonań?

wiernością
adaptacyjność
dowolnością
chwiejnością
koniunkturalność

10. Czym kierujesz się w postępowaniu moralnym?

mam moralność własną
estetyzmem
rygoryzmem
jestem amoralna/y (moralność nie ma dla mnie znaczenia)
praktycyzmem

11. Jaki masz stosunek do prawa państwowego?

omijam prawo, które mi utrudnia realizację celu.
jestem ponad prawem
jestem poza prawem
działam legalnie
uchylam się od prawa, które mnie krzywdzi

12. Jak wyobrażasz sobie świat?

wyobrażam sobie świat prawidłowy
wyobrażam sobie świat opanowany
cenię sobie świat własnej wyobraźni (urojony)
wyobrażam sobie świat usprawniony
wyobrażam sobie świat upiększony

13. W jaki sposób reagujesz na usłyszane informacje?

przyjmuję informacje dosłownie
przyjmuję informacje pobieżnie
jestem nieufna/y
jestem podejrzliwa/y
jestem łatwowierna/y

14. Co jest najczęstszym przedmiotem twoich wspomnień?

niedawne sukcesy
długotrwałe sukcesy lub porażki
dawne porażki
aktualne przeżycia
nieaktualne zagrożenie

15. Jak długo pamiętasz urazy?

pamiętam długo
pamiętam do czasu zadośćuczynienia
nie zapominam wcale
nie pamiętam wcale
pamiętam krótko

16. Czym charakteryzują się Twoje wypowiedzi?

stosuję ozdobniki wypowiedzi
udzielam lakonicznych odpowiedzi
cenię zwięzłość wypowiedzi
jestem wielomówna/y
często milczę

17. W jaki sposób udzielasz informacji?

cenię prawdomówność
lubię podkoloryzować wiadomość
pozostawiam wiadomość niedomówioną
ważne informacje skrywam, zatajam
lubię pofantazjować

18. W jaki sposób okazujesz uczucia?

szczerze je objawiam
jestem powściągliwa/y w okazywaniu uczuć
opanowuję swoje uczucia
towarzyszy temu euforia
towarzyszy temu egzaltacja

19. Jakie informacje słyszysz o wyrazie swojej twarzy?

mam twarz nieprzeniknioną
mam twarz wyrazistą
mam twarz przejmującą
mam twarz otwartą
mam twarz skupioną

20. W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje?

pod wpływem impulsu, nieopatrznie
działałam zgodnie z określonym wcześniej programem, staram się być przebiegły
lekkomyślnie, improwizuję
jestem przezorna/y, wcześniej planuję decyzję
moje decyzje są prostolinijne, zgodne z określonym wcześniej harmonogramem

21. Jakie masz stosunek do własnego bezpieczeństwa?

zachowuję się ostrożnie
uważam, ze w życiu trzeba ryzykować
jestem odważna/y kiedy widzę, że jest to zasadne
jestem zapobiegliwa/w, wolę „na zimne dmuchać”
nie zwracam uwagi na grożące niebezpieczeństwo

22. Jaki masz stosunek do upływającego czasu?

jestem cierpliwa/y, uważam, że najpierw trzeba zająć się obowiązkami a potem przyjemnościami
cenię sobie punktualność
mam wrażenie, że czas leci bardzo szybko, moje plany cechuje bezterminowość
nie znoszę czekania, chcę działać niezwłocznie
jestem niecierpliwa/y, często wydaje mi się, że „jest nudno”

23. Co jest Twoim terenem działania?

moim światem jest moja własna osoba, nie jest ważne, gdzie jestem, wszędzie czuję się dobrze („nie mam domu nigdzie”)
terenem mojego oddziaływania i pragnienia oddziaływania jest cały świat („dom mam wszędzie”)
dobrze czuję się we własnym domu („mam swój dom tam, gdzie jest mój dom”)
zwracam uwagę na własny wygląd, sposób bycia, lubię się wyróżniać i być podziwiana/y („nie mam domu prawie nigdzie”)
działanie we własnym domu to dla mnie za mało, lubię działać na zewnątrz („moim światem jest instytucja”)

24. Jaki formy panowania preferujesz?

stawiam opór takiej formie panowania, która uniemożliwia mi przejawianie osobistych upodobań
cenię swobodę, nie chcę panować i nie chcę, aby ktoś nade mną panował
lubię panować, uzależniać innych od siebie nawet przy zastosowaniu przemocy
sprzyjam umożliwianiu organizowania ludzkich działań, napór uważam za dozwolony
cenię zdyscyplinowanie, panowanie jest formą utrzymania ładu społecznego

25. Jaki masz stosunek do organizowania własnych spraw?

odczuwam potrzebę organizowania, ale wolę, aby zrobił to ktoś inny
nie znoszę organizowania czegokolwiek
cenię organizacje jako ostoję ładu
lubię stawiać cel organizowania, ale organizowanie powierzam komuś innemu
nie stawiam celu organizowania, ale lubię organizować, nawet dla samego organizowania

26. Jaki masz stosunek do przyrody?

przyrodę należy wykorzystywać, jeżeli przynosi to zysk
przyroda jest dla mnie źródłem piękna i uprzyjemnia życie
interesują mnie zasady funkcjonowania przyrody, praw przyrody
mierzi mnie okrucieństwo wobec niszczenia przyrody czy zabijania zwierząt
interesuje mnie przyroda z punktu widzenia użyteczności jako teren eksploatacji

27. Jaki masz stosunek do posiadania?

lubię wydawać pieniądze, ale nie lubię ich zdobywać (rozrzutność)
bardziej lubię zdobywać pieniądze niż je wydawać (skąpstwo).
lubię zdobywać pieniądze, ale nie lubię ich wydawać (zachłanność)
zarabiam pieniądze z konieczności, chcę je mieć, aby móc wydawać (szczodrość)
dbam o równowagę między wydawaniem a posiadaniem pieniędzy (oszczędność)

28. W jaki sposób oddziałujesz na ludzi?

przekonuję przez stosowanie argumentów, karę uważam za dopuszczalną (argumentowanie, karanie)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć (bezbronność)
oddziałuję za pomocą presji (zastraszanie, presja)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć i protestowanie (demonstrowanie)
oddziałuje poprzez stosowanie przemocy (brak zasad, gwałt)

29. W jaki sposób nawiązujesz kontakty?

nawiązywanie kontaktów przychodzi mi bez problemu (bezpośredniość)
swoje kontakty opieram na partnerstwie (przyzwoitość)
czuję się skrępowana/y przy nawiązywaniu nowych kontaktów (skrępowanie)
moja nieśmiałość utrudnia mi kontakty z ludźmi (nieśmiałość)
nawiązywanie kontaktu przychodzi mi łatwo (śmiałość, towarzyskość)

30. W jaki sposób reagujesz na krytykę?

jestem zakłopotana/y, „zbity z tropu”
reaguję na krytykę zdziwieniem
reaguję na krytykę wściekłością („obraza majestatu”)
kiedy mnie krytykują zawstydzam się, bo złamałem zasadę
reaguję na krytykę żachnięciem

31. W jaki sposób zjednujesz sobie ludzi?

zjednuję sobie ludzi operacyjnością i ukazywaniem użyteczności
zjednuję sobie ludzi swoim wdziękiem, podobaniem się
zjednuję sobie ludzi przez wprawianie ich w zachwyt, wywołanie uwielbienia swoim urokiem
zjednuję sobie ludzi poprzez wykorzystanie swojej potęgi, dzięki której mogę udzielać innym korzyści
zjednuję sobie ludzi poprzez prawość postępowania i udowadnianie słuszności podejmowanych spraw

32. W jaki sposób prowadzisz dyskusję?

lubię się popisywać, kiedy o czymś opowiadam
dyskutuję, aby sformułować poglądy z powołaniem się na określone zasady
bardziej słucham niż mówię i lubię trzymać się określonych dyrektyw w dyskusji
mówię w ogólnikach i aluzjach, które można wielorako rozumieć
często prowadzę monolog

33. Czym kierujesz się przy otrzymywaniu i dawaniu prezentów?

chętnie biorę i daję drobne upominki, ale tak okazjonalnie
nie lubię dawać prezentów
daję prezenty temu, komu wypada dać i daję temu, komu wypada dać
nie zbyt chętnie daje i przyjmuję prezenty
daję prezenty bez oporu, pod wpływem impulsu

34. Co cenisz w stylu ubierania się?

lubię strój wygodny, obojętnie jaki
lubię strój swobodny, nie mam skrupułów przed obnażaniem części ciała
lubię strój praktyczny, uniwersalny
lubię strój przepisowy, jednolity
lubię wyróżniać się indywidualną elegancją, strojem oryginalnym

35. Jaki masz stosunek do ceremonialności?

uznaję ceremoniał stylowy, ale nie wymagam go od innych
lubię ceremoniał towarzyski, savoir vivre
lubię ceremoniał hierarchiczny, gdy każdy wie kim jest
cenię sobie ceremoniał dworski, dopracowany w każdym szczególe
zachowuję się naturalnie i tego oczekuję od innych, nie odczuwam potrzeby ceremonii