Test na dynamizm charakteru opracowany na podstawie książki Cybernetyka i charakter autorstwa Mariana Mazura.


1. Jak scharakteryzujesz swoje życie?

gromadzenie
przewaga gromadzenia nad rozpraszaniem (rozdawaniem)
równowaga rozpraszania (rozdawania) i gromadzenia
przewaga rozpraszania (rozdawania) nad gromadzeniem
rozpraszanie (rozdawanie)

2. Co cenisz w życiu?

spokojność
wygodność
żywiołowość
rozmaitość
miarowość

3. Co charakteryzuje Twój stosunek do zasad życiowych?

elastyczność
indywidualizm
kapryśność
arbitralność
pryncypialność

4. Na co kładziesz nacisk w swoim życiu?

korzyść
użyteczność
podziw
przeżywanie
sprawiedliwość

5. Z czego czerpiesz radość, satysfakcję?

popisy
działanie
wypowiedzi
porządek
zdobycze

6. Jaki typ działalności preferujesz?

interpretowanie, zabawa
praca, porządkowanie, rozrywka
tworzenie
organizowanie, gra
władanie

7. Jakimi motywacjami kierujesz się w swoim postępowaniu?

systematyczność
efektywność
celowość
efektowność
spontaniczność

8. Od czego zależy jakość życia?

normy
metody
głębi
stylu
ekspansji

9. Czym kierujesz się w wyborze swoich przekonań?

chwiejnością
wiernością
adaptacyjność
koniunkturalność
dowolnością

10. Czym kierujesz się w postępowaniu moralnym?

estetyzmem
jestem amoralna/y (moralność nie ma dla mnie znaczenia)
mam moralność własną
praktycyzmem
rygoryzmem

11. Jaki masz stosunek do prawa państwowego?

działam legalnie
uchylam się od prawa, które mnie krzywdzi
jestem poza prawem
omijam prawo, które mi utrudnia realizację celu.
jestem ponad prawem

12. Jak wyobrażasz sobie świat?

cenię sobie świat własnej wyobraźni (urojony)
wyobrażam sobie świat opanowany
wyobrażam sobie świat upiększony
wyobrażam sobie świat prawidłowy
wyobrażam sobie świat usprawniony

13. W jaki sposób reagujesz na usłyszane informacje?

przyjmuję informacje pobieżnie
jestem podejrzliwa/y
przyjmuję informacje dosłownie
jestem łatwowierna/y
jestem nieufna/y

14. Co jest najczęstszym przedmiotem twoich wspomnień?

dawne porażki
nieaktualne zagrożenie
aktualne przeżycia
długotrwałe sukcesy lub porażki
niedawne sukcesy

15. Jak długo pamiętasz urazy?

pamiętam krótko
nie zapominam wcale
pamiętam do czasu zadośćuczynienia
nie pamiętam wcale
pamiętam długo

16. Czym charakteryzują się Twoje wypowiedzi?

udzielam lakonicznych odpowiedzi
często milczę
cenię zwięzłość wypowiedzi
jestem wielomówna/y
stosuję ozdobniki wypowiedzi

17. W jaki sposób udzielasz informacji?

cenię prawdomówność
ważne informacje skrywam, zatajam
pozostawiam wiadomość niedomówioną
lubię pofantazjować
lubię podkoloryzować wiadomość

18. W jaki sposób okazujesz uczucia?

szczerze je objawiam
opanowuję swoje uczucia
jestem powściągliwa/y w okazywaniu uczuć
towarzyszy temu egzaltacja
towarzyszy temu euforia

19. Jakie informacje słyszysz o wyrazie swojej twarzy?

mam twarz nieprzeniknioną
mam twarz wyrazistą
mam twarz przejmującą
mam twarz skupioną
mam twarz otwartą

20. W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje?

pod wpływem impulsu, nieopatrznie
jestem przezorna/y, wcześniej planuję decyzję
moje decyzje są prostolinijne, zgodne z określonym wcześniej harmonogramem
lekkomyślnie, improwizuję
działałam zgodnie z określonym wcześniej programem, staram się być przebiegły

21. Jakie masz stosunek do własnego bezpieczeństwa?

zachowuję się ostrożnie
jestem zapobiegliwa/w, wolę „na zimne dmuchać”
nie zwracam uwagi na grożące niebezpieczeństwo
jestem odważna/y kiedy widzę, że jest to zasadne
uważam, ze w życiu trzeba ryzykować

22. Jaki masz stosunek do upływającego czasu?

cenię sobie punktualność
jestem niecierpliwa/y, często wydaje mi się, że „jest nudno”
jestem cierpliwa/y, uważam, że najpierw trzeba zająć się obowiązkami a potem przyjemnościami
mam wrażenie, że czas leci bardzo szybko, moje plany cechuje bezterminowość
nie znoszę czekania, chcę działać niezwłocznie

23. Co jest Twoim terenem działania?

moim światem jest moja własna osoba, nie jest ważne, gdzie jestem, wszędzie czuję się dobrze („nie mam domu nigdzie”)
zwracam uwagę na własny wygląd, sposób bycia, lubię się wyróżniać i być podziwiana/y („nie mam domu prawie nigdzie”)
dobrze czuję się we własnym domu („mam swój dom tam, gdzie jest mój dom”)
terenem mojego oddziaływania i pragnienia oddziaływania jest cały świat („dom mam wszędzie”)
działanie we własnym domu to dla mnie za mało, lubię działać na zewnątrz („moim światem jest instytucja”)

24. Jaki formy panowania preferujesz?

cenię zdyscyplinowanie, panowanie jest formą utrzymania ładu społecznego
cenię swobodę, nie chcę panować i nie chcę, aby ktoś nade mną panował
lubię panować, uzależniać innych od siebie nawet przy zastosowaniu przemocy
stawiam opór takiej formie panowania, która uniemożliwia mi przejawianie osobistych upodobań
sprzyjam umożliwianiu organizowania ludzkich działań, napór uważam za dozwolony

25. Jaki masz stosunek do organizowania własnych spraw?

cenię organizacje jako ostoję ładu
nie stawiam celu organizowania, ale lubię organizować, nawet dla samego organizowania
odczuwam potrzebę organizowania, ale wolę, aby zrobił to ktoś inny
nie znoszę organizowania czegokolwiek
lubię stawiać cel organizowania, ale organizowanie powierzam komuś innemu

26. Jaki masz stosunek do przyrody?

mierzi mnie okrucieństwo wobec niszczenia przyrody czy zabijania zwierząt
przyrodę należy wykorzystywać, jeżeli przynosi to zysk
przyroda jest dla mnie źródłem piękna i uprzyjemnia życie
interesują mnie zasady funkcjonowania przyrody, praw przyrody
interesuje mnie przyroda z punktu widzenia użyteczności jako teren eksploatacji

27. Jaki masz stosunek do posiadania?

zarabiam pieniądze z konieczności, chcę je mieć, aby móc wydawać (szczodrość)
lubię zdobywać pieniądze, ale nie lubię ich wydawać (zachłanność)
dbam o równowagę między wydawaniem a posiadaniem pieniędzy (oszczędność)
bardziej lubię zdobywać pieniądze niż je wydawać (skąpstwo).
lubię wydawać pieniądze, ale nie lubię ich zdobywać (rozrzutność)

28. W jaki sposób oddziałujesz na ludzi?

przekonuję przez stosowanie argumentów, karę uważam za dopuszczalną (argumentowanie, karanie)
oddziałuję za pomocą presji (zastraszanie, presja)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć i protestowanie (demonstrowanie)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć (bezbronność)
oddziałuje poprzez stosowanie przemocy (brak zasad, gwałt)

29. W jaki sposób nawiązujesz kontakty?

czuję się skrępowana/y przy nawiązywaniu nowych kontaktów (skrępowanie)
swoje kontakty opieram na partnerstwie (przyzwoitość)
nawiązywanie kontaktów przychodzi mi bez problemu (bezpośredniość)
moja nieśmiałość utrudnia mi kontakty z ludźmi (nieśmiałość)
nawiązywanie kontaktu przychodzi mi łatwo (śmiałość, towarzyskość)

30. W jaki sposób reagujesz na krytykę?

reaguję na krytykę zdziwieniem
kiedy mnie krytykują zawstydzam się, bo złamałem zasadę
reaguję na krytykę żachnięciem
reaguję na krytykę wściekłością („obraza majestatu”)
jestem zakłopotana/y, „zbity z tropu”

31. W jaki sposób zjednujesz sobie ludzi?

zjednuję sobie ludzi przez wprawianie ich w zachwyt, wywołanie uwielbienia swoim urokiem
zjednuję sobie ludzi poprzez prawość postępowania i udowadnianie słuszności podejmowanych spraw
zjednuję sobie ludzi operacyjnością i ukazywaniem użyteczności
zjednuję sobie ludzi poprzez wykorzystanie swojej potęgi, dzięki której mogę udzielać innym korzyści
zjednuję sobie ludzi swoim wdziękiem, podobaniem się

32. W jaki sposób prowadzisz dyskusję?

dyskutuję, aby sformułować poglądy z powołaniem się na określone zasady
lubię się popisywać, kiedy o czymś opowiadam
często prowadzę monolog
bardziej słucham niż mówię i lubię trzymać się określonych dyrektyw w dyskusji
mówię w ogólnikach i aluzjach, które można wielorako rozumieć

33. Czym kierujesz się przy otrzymywaniu i dawaniu prezentów?

chętnie biorę i daję drobne upominki, ale tak okazjonalnie
nie lubię dawać prezentów
daję prezenty temu, komu wypada dać i daję temu, komu wypada dać
daję prezenty bez oporu, pod wpływem impulsu
nie zbyt chętnie daje i przyjmuję prezenty

34. Co cenisz w stylu ubierania się?

lubię wyróżniać się indywidualną elegancją, strojem oryginalnym
lubię strój swobodny, nie mam skrupułów przed obnażaniem części ciała
lubię strój wygodny, obojętnie jaki
lubię strój praktyczny, uniwersalny
lubię strój przepisowy, jednolity

35. Jaki masz stosunek do ceremonialności?

zachowuję się naturalnie i tego oczekuję od innych, nie odczuwam potrzeby ceremonii
lubię ceremoniał hierarchiczny, gdy każdy wie kim jest
lubię ceremoniał towarzyski, savoir vivre
uznaję ceremoniał stylowy, ale nie wymagam go od innych
cenię sobie ceremoniał dworski, dopracowany w każdym szczególe