Test na dynamizm charakteru opracowany na podstawie książki Cybernetyka i charakter autorstwa Mariana Mazura.


1. Jak scharakteryzujesz swoje życie?

gromadzenie
rozpraszanie (rozdawanie)
przewaga rozpraszania (rozdawania) nad gromadzeniem
przewaga gromadzenia nad rozpraszaniem (rozdawaniem)
równowaga rozpraszania (rozdawania) i gromadzenia

2. Co cenisz w życiu?

miarowość
spokojność
rozmaitość
żywiołowość
wygodność

3. Co charakteryzuje Twój stosunek do zasad życiowych?

arbitralność
pryncypialność
kapryśność
elastyczność
indywidualizm

4. Na co kładziesz nacisk w swoim życiu?

użyteczność
przeżywanie
sprawiedliwość
podziw
korzyść

5. Z czego czerpiesz radość, satysfakcję?

popisy
wypowiedzi
zdobycze
działanie
porządek

6. Jaki typ działalności preferujesz?

praca, porządkowanie, rozrywka
władanie
organizowanie, gra
interpretowanie, zabawa
tworzenie

7. Jakimi motywacjami kierujesz się w swoim postępowaniu?

systematyczność
celowość
efektywność
spontaniczność
efektowność

8. Od czego zależy jakość życia?

ekspansji
normy
głębi
stylu
metody

9. Czym kierujesz się w wyborze swoich przekonań?

koniunkturalność
adaptacyjność
chwiejnością
wiernością
dowolnością

10. Czym kierujesz się w postępowaniu moralnym?

estetyzmem
praktycyzmem
rygoryzmem
mam moralność własną
jestem amoralna/y (moralność nie ma dla mnie znaczenia)

11. Jaki masz stosunek do prawa państwowego?

jestem ponad prawem
działam legalnie
uchylam się od prawa, które mnie krzywdzi
omijam prawo, które mi utrudnia realizację celu.
jestem poza prawem

12. Jak wyobrażasz sobie świat?

wyobrażam sobie świat usprawniony
wyobrażam sobie świat opanowany
cenię sobie świat własnej wyobraźni (urojony)
wyobrażam sobie świat prawidłowy
wyobrażam sobie świat upiększony

13. W jaki sposób reagujesz na usłyszane informacje?

jestem nieufna/y
jestem podejrzliwa/y
przyjmuję informacje dosłownie
jestem łatwowierna/y
przyjmuję informacje pobieżnie

14. Co jest najczęstszym przedmiotem twoich wspomnień?

aktualne przeżycia
dawne porażki
nieaktualne zagrożenie
niedawne sukcesy
długotrwałe sukcesy lub porażki

15. Jak długo pamiętasz urazy?

pamiętam krótko
nie pamiętam wcale
nie zapominam wcale
pamiętam długo
pamiętam do czasu zadośćuczynienia

16. Czym charakteryzują się Twoje wypowiedzi?

często milczę
cenię zwięzłość wypowiedzi
jestem wielomówna/y
udzielam lakonicznych odpowiedzi
stosuję ozdobniki wypowiedzi

17. W jaki sposób udzielasz informacji?

lubię podkoloryzować wiadomość
ważne informacje skrywam, zatajam
lubię pofantazjować
pozostawiam wiadomość niedomówioną
cenię prawdomówność

18. W jaki sposób okazujesz uczucia?

jestem powściągliwa/y w okazywaniu uczuć
szczerze je objawiam
towarzyszy temu egzaltacja
towarzyszy temu euforia
opanowuję swoje uczucia

19. Jakie informacje słyszysz o wyrazie swojej twarzy?

mam twarz wyrazistą
mam twarz skupioną
mam twarz otwartą
mam twarz nieprzeniknioną
mam twarz przejmującą

20. W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje?

działałam zgodnie z określonym wcześniej programem, staram się być przebiegły
moje decyzje są prostolinijne, zgodne z określonym wcześniej harmonogramem
pod wpływem impulsu, nieopatrznie
lekkomyślnie, improwizuję
jestem przezorna/y, wcześniej planuję decyzję

21. Jakie masz stosunek do własnego bezpieczeństwa?

zachowuję się ostrożnie
jestem zapobiegliwa/w, wolę „na zimne dmuchać”
uważam, ze w życiu trzeba ryzykować
nie zwracam uwagi na grożące niebezpieczeństwo
jestem odważna/y kiedy widzę, że jest to zasadne

22. Jaki masz stosunek do upływającego czasu?

jestem niecierpliwa/y, często wydaje mi się, że „jest nudno”
jestem cierpliwa/y, uważam, że najpierw trzeba zająć się obowiązkami a potem przyjemnościami
mam wrażenie, że czas leci bardzo szybko, moje plany cechuje bezterminowość
nie znoszę czekania, chcę działać niezwłocznie
cenię sobie punktualność

23. Co jest Twoim terenem działania?

działanie we własnym domu to dla mnie za mało, lubię działać na zewnątrz („moim światem jest instytucja”)
dobrze czuję się we własnym domu („mam swój dom tam, gdzie jest mój dom”)
terenem mojego oddziaływania i pragnienia oddziaływania jest cały świat („dom mam wszędzie”)
zwracam uwagę na własny wygląd, sposób bycia, lubię się wyróżniać i być podziwiana/y („nie mam domu prawie nigdzie”)
moim światem jest moja własna osoba, nie jest ważne, gdzie jestem, wszędzie czuję się dobrze („nie mam domu nigdzie”)

24. Jaki formy panowania preferujesz?

cenię swobodę, nie chcę panować i nie chcę, aby ktoś nade mną panował
sprzyjam umożliwianiu organizowania ludzkich działań, napór uważam za dozwolony
stawiam opór takiej formie panowania, która uniemożliwia mi przejawianie osobistych upodobań
lubię panować, uzależniać innych od siebie nawet przy zastosowaniu przemocy
cenię zdyscyplinowanie, panowanie jest formą utrzymania ładu społecznego

25. Jaki masz stosunek do organizowania własnych spraw?

odczuwam potrzebę organizowania, ale wolę, aby zrobił to ktoś inny
lubię stawiać cel organizowania, ale organizowanie powierzam komuś innemu
nie znoszę organizowania czegokolwiek
nie stawiam celu organizowania, ale lubię organizować, nawet dla samego organizowania
cenię organizacje jako ostoję ładu

26. Jaki masz stosunek do przyrody?

interesują mnie zasady funkcjonowania przyrody, praw przyrody
mierzi mnie okrucieństwo wobec niszczenia przyrody czy zabijania zwierząt
przyroda jest dla mnie źródłem piękna i uprzyjemnia życie
interesuje mnie przyroda z punktu widzenia użyteczności jako teren eksploatacji
przyrodę należy wykorzystywać, jeżeli przynosi to zysk

27. Jaki masz stosunek do posiadania?

lubię wydawać pieniądze, ale nie lubię ich zdobywać (rozrzutność)
dbam o równowagę między wydawaniem a posiadaniem pieniędzy (oszczędność)
bardziej lubię zdobywać pieniądze niż je wydawać (skąpstwo).
zarabiam pieniądze z konieczności, chcę je mieć, aby móc wydawać (szczodrość)
lubię zdobywać pieniądze, ale nie lubię ich wydawać (zachłanność)

28. W jaki sposób oddziałujesz na ludzi?

oddziałuje poprzez stosowanie przemocy (brak zasad, gwałt)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć (bezbronność)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć i protestowanie (demonstrowanie)
oddziałuję za pomocą presji (zastraszanie, presja)
przekonuję przez stosowanie argumentów, karę uważam za dopuszczalną (argumentowanie, karanie)

29. W jaki sposób nawiązujesz kontakty?

nawiązywanie kontaktu przychodzi mi łatwo (śmiałość, towarzyskość)
moja nieśmiałość utrudnia mi kontakty z ludźmi (nieśmiałość)
swoje kontakty opieram na partnerstwie (przyzwoitość)
nawiązywanie kontaktów przychodzi mi bez problemu (bezpośredniość)
czuję się skrępowana/y przy nawiązywaniu nowych kontaktów (skrępowanie)

30. W jaki sposób reagujesz na krytykę?

reaguję na krytykę żachnięciem
reaguję na krytykę wściekłością („obraza majestatu”)
jestem zakłopotana/y, „zbity z tropu”
kiedy mnie krytykują zawstydzam się, bo złamałem zasadę
reaguję na krytykę zdziwieniem

31. W jaki sposób zjednujesz sobie ludzi?

zjednuję sobie ludzi poprzez wykorzystanie swojej potęgi, dzięki której mogę udzielać innym korzyści
zjednuję sobie ludzi operacyjnością i ukazywaniem użyteczności
zjednuję sobie ludzi swoim wdziękiem, podobaniem się
zjednuję sobie ludzi poprzez prawość postępowania i udowadnianie słuszności podejmowanych spraw
zjednuję sobie ludzi przez wprawianie ich w zachwyt, wywołanie uwielbienia swoim urokiem

32. W jaki sposób prowadzisz dyskusję?

bardziej słucham niż mówię i lubię trzymać się określonych dyrektyw w dyskusji
dyskutuję, aby sformułować poglądy z powołaniem się na określone zasady
lubię się popisywać, kiedy o czymś opowiadam
mówię w ogólnikach i aluzjach, które można wielorako rozumieć
często prowadzę monolog

33. Czym kierujesz się przy otrzymywaniu i dawaniu prezentów?

daję prezenty bez oporu, pod wpływem impulsu
chętnie biorę i daję drobne upominki, ale tak okazjonalnie
daję prezenty temu, komu wypada dać i daję temu, komu wypada dać
nie zbyt chętnie daje i przyjmuję prezenty
nie lubię dawać prezentów

34. Co cenisz w stylu ubierania się?

lubię strój praktyczny, uniwersalny
lubię strój swobodny, nie mam skrupułów przed obnażaniem części ciała
lubię strój wygodny, obojętnie jaki
lubię wyróżniać się indywidualną elegancją, strojem oryginalnym
lubię strój przepisowy, jednolity

35. Jaki masz stosunek do ceremonialności?

cenię sobie ceremoniał dworski, dopracowany w każdym szczególe
zachowuję się naturalnie i tego oczekuję od innych, nie odczuwam potrzeby ceremonii
lubię ceremoniał towarzyski, savoir vivre
uznaję ceremoniał stylowy, ale nie wymagam go od innych
lubię ceremoniał hierarchiczny, gdy każdy wie kim jest