Test na dynamizm charakteru opracowany na podstawie książki Cybernetyka i charakter autorstwa Mariana Mazura.


1. Jak scharakteryzujesz swoje życie?

przewaga gromadzenia nad rozpraszaniem (rozdawaniem)
gromadzenie
równowaga rozpraszania (rozdawania) i gromadzenia
przewaga rozpraszania (rozdawania) nad gromadzeniem
rozpraszanie (rozdawanie)

2. Co cenisz w życiu?

miarowość
spokojność
rozmaitość
żywiołowość
wygodność

3. Co charakteryzuje Twój stosunek do zasad życiowych?

kapryśność
elastyczność
arbitralność
pryncypialność
indywidualizm

4. Na co kładziesz nacisk w swoim życiu?

użyteczność
korzyść
podziw
przeżywanie
sprawiedliwość

5. Z czego czerpiesz radość, satysfakcję?

zdobycze
popisy
porządek
wypowiedzi
działanie

6. Jaki typ działalności preferujesz?

organizowanie, gra
praca, porządkowanie, rozrywka
interpretowanie, zabawa
władanie
tworzenie

7. Jakimi motywacjami kierujesz się w swoim postępowaniu?

celowość
efektywność
spontaniczność
efektowność
systematyczność

8. Od czego zależy jakość życia?

normy
stylu
ekspansji
głębi
metody

9. Czym kierujesz się w wyborze swoich przekonań?

chwiejnością
dowolnością
koniunkturalność
adaptacyjność
wiernością

10. Czym kierujesz się w postępowaniu moralnym?

praktycyzmem
rygoryzmem
jestem amoralna/y (moralność nie ma dla mnie znaczenia)
estetyzmem
mam moralność własną

11. Jaki masz stosunek do prawa państwowego?

uchylam się od prawa, które mnie krzywdzi
omijam prawo, które mi utrudnia realizację celu.
jestem ponad prawem
działam legalnie
jestem poza prawem

12. Jak wyobrażasz sobie świat?

wyobrażam sobie świat upiększony
wyobrażam sobie świat opanowany
cenię sobie świat własnej wyobraźni (urojony)
wyobrażam sobie świat prawidłowy
wyobrażam sobie świat usprawniony

13. W jaki sposób reagujesz na usłyszane informacje?

jestem nieufna/y
przyjmuję informacje dosłownie
przyjmuję informacje pobieżnie
jestem łatwowierna/y
jestem podejrzliwa/y

14. Co jest najczęstszym przedmiotem twoich wspomnień?

dawne porażki
długotrwałe sukcesy lub porażki
nieaktualne zagrożenie
aktualne przeżycia
niedawne sukcesy

15. Jak długo pamiętasz urazy?

pamiętam długo
nie pamiętam wcale
nie zapominam wcale
pamiętam do czasu zadośćuczynienia
pamiętam krótko

16. Czym charakteryzują się Twoje wypowiedzi?

udzielam lakonicznych odpowiedzi
jestem wielomówna/y
cenię zwięzłość wypowiedzi
stosuję ozdobniki wypowiedzi
często milczę

17. W jaki sposób udzielasz informacji?

cenię prawdomówność
lubię pofantazjować
ważne informacje skrywam, zatajam
pozostawiam wiadomość niedomówioną
lubię podkoloryzować wiadomość

18. W jaki sposób okazujesz uczucia?

jestem powściągliwa/y w okazywaniu uczuć
towarzyszy temu euforia
opanowuję swoje uczucia
szczerze je objawiam
towarzyszy temu egzaltacja

19. Jakie informacje słyszysz o wyrazie swojej twarzy?

mam twarz nieprzeniknioną
mam twarz przejmującą
mam twarz otwartą
mam twarz skupioną
mam twarz wyrazistą

20. W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje?

działałam zgodnie z określonym wcześniej programem, staram się być przebiegły
jestem przezorna/y, wcześniej planuję decyzję
lekkomyślnie, improwizuję
pod wpływem impulsu, nieopatrznie
moje decyzje są prostolinijne, zgodne z określonym wcześniej harmonogramem

21. Jakie masz stosunek do własnego bezpieczeństwa?

uważam, ze w życiu trzeba ryzykować
jestem odważna/y kiedy widzę, że jest to zasadne
jestem zapobiegliwa/w, wolę „na zimne dmuchać”
zachowuję się ostrożnie
nie zwracam uwagi na grożące niebezpieczeństwo

22. Jaki masz stosunek do upływającego czasu?

jestem niecierpliwa/y, często wydaje mi się, że „jest nudno”
jestem cierpliwa/y, uważam, że najpierw trzeba zająć się obowiązkami a potem przyjemnościami
nie znoszę czekania, chcę działać niezwłocznie
cenię sobie punktualność
mam wrażenie, że czas leci bardzo szybko, moje plany cechuje bezterminowość

23. Co jest Twoim terenem działania?

działanie we własnym domu to dla mnie za mało, lubię działać na zewnątrz („moim światem jest instytucja”)
dobrze czuję się we własnym domu („mam swój dom tam, gdzie jest mój dom”)
moim światem jest moja własna osoba, nie jest ważne, gdzie jestem, wszędzie czuję się dobrze („nie mam domu nigdzie”)
terenem mojego oddziaływania i pragnienia oddziaływania jest cały świat („dom mam wszędzie”)
zwracam uwagę na własny wygląd, sposób bycia, lubię się wyróżniać i być podziwiana/y („nie mam domu prawie nigdzie”)

24. Jaki formy panowania preferujesz?

cenię zdyscyplinowanie, panowanie jest formą utrzymania ładu społecznego
sprzyjam umożliwianiu organizowania ludzkich działań, napór uważam za dozwolony
stawiam opór takiej formie panowania, która uniemożliwia mi przejawianie osobistych upodobań
cenię swobodę, nie chcę panować i nie chcę, aby ktoś nade mną panował
lubię panować, uzależniać innych od siebie nawet przy zastosowaniu przemocy

25. Jaki masz stosunek do organizowania własnych spraw?

cenię organizacje jako ostoję ładu
nie stawiam celu organizowania, ale lubię organizować, nawet dla samego organizowania
odczuwam potrzebę organizowania, ale wolę, aby zrobił to ktoś inny
nie znoszę organizowania czegokolwiek
lubię stawiać cel organizowania, ale organizowanie powierzam komuś innemu

26. Jaki masz stosunek do przyrody?

interesują mnie zasady funkcjonowania przyrody, praw przyrody
mierzi mnie okrucieństwo wobec niszczenia przyrody czy zabijania zwierząt
przyroda jest dla mnie źródłem piękna i uprzyjemnia życie
przyrodę należy wykorzystywać, jeżeli przynosi to zysk
interesuje mnie przyroda z punktu widzenia użyteczności jako teren eksploatacji

27. Jaki masz stosunek do posiadania?

bardziej lubię zdobywać pieniądze niż je wydawać (skąpstwo).
dbam o równowagę między wydawaniem a posiadaniem pieniędzy (oszczędność)
lubię wydawać pieniądze, ale nie lubię ich zdobywać (rozrzutność)
zarabiam pieniądze z konieczności, chcę je mieć, aby móc wydawać (szczodrość)
lubię zdobywać pieniądze, ale nie lubię ich wydawać (zachłanność)

28. W jaki sposób oddziałujesz na ludzi?

oddziałuję poprzez okazywanie uczuć (bezbronność)
oddziałuje poprzez stosowanie przemocy (brak zasad, gwałt)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć i protestowanie (demonstrowanie)
oddziałuję za pomocą presji (zastraszanie, presja)
przekonuję przez stosowanie argumentów, karę uważam za dopuszczalną (argumentowanie, karanie)

29. W jaki sposób nawiązujesz kontakty?

swoje kontakty opieram na partnerstwie (przyzwoitość)
czuję się skrępowana/y przy nawiązywaniu nowych kontaktów (skrępowanie)
nawiązywanie kontaktów przychodzi mi bez problemu (bezpośredniość)
nawiązywanie kontaktu przychodzi mi łatwo (śmiałość, towarzyskość)
moja nieśmiałość utrudnia mi kontakty z ludźmi (nieśmiałość)

30. W jaki sposób reagujesz na krytykę?

jestem zakłopotana/y, „zbity z tropu”
reaguję na krytykę żachnięciem
kiedy mnie krytykują zawstydzam się, bo złamałem zasadę
reaguję na krytykę wściekłością („obraza majestatu”)
reaguję na krytykę zdziwieniem

31. W jaki sposób zjednujesz sobie ludzi?

zjednuję sobie ludzi poprzez wykorzystanie swojej potęgi, dzięki której mogę udzielać innym korzyści
zjednuję sobie ludzi poprzez prawość postępowania i udowadnianie słuszności podejmowanych spraw
zjednuję sobie ludzi swoim wdziękiem, podobaniem się
zjednuję sobie ludzi przez wprawianie ich w zachwyt, wywołanie uwielbienia swoim urokiem
zjednuję sobie ludzi operacyjnością i ukazywaniem użyteczności

32. W jaki sposób prowadzisz dyskusję?

mówię w ogólnikach i aluzjach, które można wielorako rozumieć
bardziej słucham niż mówię i lubię trzymać się określonych dyrektyw w dyskusji
dyskutuję, aby sformułować poglądy z powołaniem się na określone zasady
często prowadzę monolog
lubię się popisywać, kiedy o czymś opowiadam

33. Czym kierujesz się przy otrzymywaniu i dawaniu prezentów?

nie zbyt chętnie daje i przyjmuję prezenty
daję prezenty temu, komu wypada dać i daję temu, komu wypada dać
chętnie biorę i daję drobne upominki, ale tak okazjonalnie
nie lubię dawać prezentów
daję prezenty bez oporu, pod wpływem impulsu

34. Co cenisz w stylu ubierania się?

lubię strój przepisowy, jednolity
lubię wyróżniać się indywidualną elegancją, strojem oryginalnym
lubię strój praktyczny, uniwersalny
lubię strój wygodny, obojętnie jaki
lubię strój swobodny, nie mam skrupułów przed obnażaniem części ciała

35. Jaki masz stosunek do ceremonialności?

lubię ceremoniał hierarchiczny, gdy każdy wie kim jest
cenię sobie ceremoniał dworski, dopracowany w każdym szczególe
zachowuję się naturalnie i tego oczekuję od innych, nie odczuwam potrzeby ceremonii
uznaję ceremoniał stylowy, ale nie wymagam go od innych
lubię ceremoniał towarzyski, savoir vivre