Test na dynamizm charakteru opracowany na podstawie książki Cybernetyka i charakter autorstwa Mariana Mazura.


1. Jak scharakteryzujesz swoje życie?

przewaga gromadzenia nad rozpraszaniem (rozdawaniem)
gromadzenie
równowaga rozpraszania (rozdawania) i gromadzenia
przewaga rozpraszania (rozdawania) nad gromadzeniem
rozpraszanie (rozdawanie)

2. Co cenisz w życiu?

rozmaitość
wygodność
żywiołowość
miarowość
spokojność

3. Co charakteryzuje Twój stosunek do zasad życiowych?

arbitralność
indywidualizm
kapryśność
elastyczność
pryncypialność

4. Na co kładziesz nacisk w swoim życiu?

podziw
sprawiedliwość
przeżywanie
korzyść
użyteczność

5. Z czego czerpiesz radość, satysfakcję?

popisy
wypowiedzi
zdobycze
działanie
porządek

6. Jaki typ działalności preferujesz?

władanie
interpretowanie, zabawa
praca, porządkowanie, rozrywka
tworzenie
organizowanie, gra

7. Jakimi motywacjami kierujesz się w swoim postępowaniu?

celowość
systematyczność
spontaniczność
efektywność
efektowność

8. Od czego zależy jakość życia?

metody
normy
głębi
ekspansji
stylu

9. Czym kierujesz się w wyborze swoich przekonań?

koniunkturalność
chwiejnością
wiernością
dowolnością
adaptacyjność

10. Czym kierujesz się w postępowaniu moralnym?

estetyzmem
mam moralność własną
rygoryzmem
jestem amoralna/y (moralność nie ma dla mnie znaczenia)
praktycyzmem

11. Jaki masz stosunek do prawa państwowego?

uchylam się od prawa, które mnie krzywdzi
działam legalnie
jestem ponad prawem
jestem poza prawem
omijam prawo, które mi utrudnia realizację celu.

12. Jak wyobrażasz sobie świat?

wyobrażam sobie świat usprawniony
cenię sobie świat własnej wyobraźni (urojony)
wyobrażam sobie świat prawidłowy
wyobrażam sobie świat upiększony
wyobrażam sobie świat opanowany

13. W jaki sposób reagujesz na usłyszane informacje?

jestem nieufna/y
jestem podejrzliwa/y
przyjmuję informacje pobieżnie
przyjmuję informacje dosłownie
jestem łatwowierna/y

14. Co jest najczęstszym przedmiotem twoich wspomnień?

długotrwałe sukcesy lub porażki
aktualne przeżycia
nieaktualne zagrożenie
niedawne sukcesy
dawne porażki

15. Jak długo pamiętasz urazy?

pamiętam do czasu zadośćuczynienia
nie zapominam wcale
pamiętam krótko
pamiętam długo
nie pamiętam wcale

16. Czym charakteryzują się Twoje wypowiedzi?

jestem wielomówna/y
często milczę
udzielam lakonicznych odpowiedzi
cenię zwięzłość wypowiedzi
stosuję ozdobniki wypowiedzi

17. W jaki sposób udzielasz informacji?

ważne informacje skrywam, zatajam
lubię pofantazjować
lubię podkoloryzować wiadomość
cenię prawdomówność
pozostawiam wiadomość niedomówioną

18. W jaki sposób okazujesz uczucia?

opanowuję swoje uczucia
jestem powściągliwa/y w okazywaniu uczuć
towarzyszy temu egzaltacja
towarzyszy temu euforia
szczerze je objawiam

19. Jakie informacje słyszysz o wyrazie swojej twarzy?

mam twarz skupioną
mam twarz przejmującą
mam twarz nieprzeniknioną
mam twarz otwartą
mam twarz wyrazistą

20. W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje?

pod wpływem impulsu, nieopatrznie
moje decyzje są prostolinijne, zgodne z określonym wcześniej harmonogramem
jestem przezorna/y, wcześniej planuję decyzję
lekkomyślnie, improwizuję
działałam zgodnie z określonym wcześniej programem, staram się być przebiegły

21. Jakie masz stosunek do własnego bezpieczeństwa?

zachowuję się ostrożnie
uważam, ze w życiu trzeba ryzykować
jestem odważna/y kiedy widzę, że jest to zasadne
nie zwracam uwagi na grożące niebezpieczeństwo
jestem zapobiegliwa/w, wolę „na zimne dmuchać”

22. Jaki masz stosunek do upływającego czasu?

nie znoszę czekania, chcę działać niezwłocznie
jestem cierpliwa/y, uważam, że najpierw trzeba zająć się obowiązkami a potem przyjemnościami
mam wrażenie, że czas leci bardzo szybko, moje plany cechuje bezterminowość
jestem niecierpliwa/y, często wydaje mi się, że „jest nudno”
cenię sobie punktualność

23. Co jest Twoim terenem działania?

dobrze czuję się we własnym domu („mam swój dom tam, gdzie jest mój dom”)
działanie we własnym domu to dla mnie za mało, lubię działać na zewnątrz („moim światem jest instytucja”)
moim światem jest moja własna osoba, nie jest ważne, gdzie jestem, wszędzie czuję się dobrze („nie mam domu nigdzie”)
terenem mojego oddziaływania i pragnienia oddziaływania jest cały świat („dom mam wszędzie”)
zwracam uwagę na własny wygląd, sposób bycia, lubię się wyróżniać i być podziwiana/y („nie mam domu prawie nigdzie”)

24. Jaki formy panowania preferujesz?

cenię zdyscyplinowanie, panowanie jest formą utrzymania ładu społecznego
sprzyjam umożliwianiu organizowania ludzkich działań, napór uważam za dozwolony
stawiam opór takiej formie panowania, która uniemożliwia mi przejawianie osobistych upodobań
cenię swobodę, nie chcę panować i nie chcę, aby ktoś nade mną panował
lubię panować, uzależniać innych od siebie nawet przy zastosowaniu przemocy

25. Jaki masz stosunek do organizowania własnych spraw?

odczuwam potrzebę organizowania, ale wolę, aby zrobił to ktoś inny
nie znoszę organizowania czegokolwiek
cenię organizacje jako ostoję ładu
lubię stawiać cel organizowania, ale organizowanie powierzam komuś innemu
nie stawiam celu organizowania, ale lubię organizować, nawet dla samego organizowania

26. Jaki masz stosunek do przyrody?

interesują mnie zasady funkcjonowania przyrody, praw przyrody
przyrodę należy wykorzystywać, jeżeli przynosi to zysk
interesuje mnie przyroda z punktu widzenia użyteczności jako teren eksploatacji
przyroda jest dla mnie źródłem piękna i uprzyjemnia życie
mierzi mnie okrucieństwo wobec niszczenia przyrody czy zabijania zwierząt

27. Jaki masz stosunek do posiadania?

bardziej lubię zdobywać pieniądze niż je wydawać (skąpstwo).
dbam o równowagę między wydawaniem a posiadaniem pieniędzy (oszczędność)
zarabiam pieniądze z konieczności, chcę je mieć, aby móc wydawać (szczodrość)
lubię zdobywać pieniądze, ale nie lubię ich wydawać (zachłanność)
lubię wydawać pieniądze, ale nie lubię ich zdobywać (rozrzutność)

28. W jaki sposób oddziałujesz na ludzi?

oddziałuję za pomocą presji (zastraszanie, presja)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć i protestowanie (demonstrowanie)
oddziałuje poprzez stosowanie przemocy (brak zasad, gwałt)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć (bezbronność)
przekonuję przez stosowanie argumentów, karę uważam za dopuszczalną (argumentowanie, karanie)

29. W jaki sposób nawiązujesz kontakty?

moja nieśmiałość utrudnia mi kontakty z ludźmi (nieśmiałość)
czuję się skrępowana/y przy nawiązywaniu nowych kontaktów (skrępowanie)
nawiązywanie kontaktów przychodzi mi bez problemu (bezpośredniość)
swoje kontakty opieram na partnerstwie (przyzwoitość)
nawiązywanie kontaktu przychodzi mi łatwo (śmiałość, towarzyskość)

30. W jaki sposób reagujesz na krytykę?

kiedy mnie krytykują zawstydzam się, bo złamałem zasadę
reaguję na krytykę żachnięciem
jestem zakłopotana/y, „zbity z tropu”
reaguję na krytykę wściekłością („obraza majestatu”)
reaguję na krytykę zdziwieniem

31. W jaki sposób zjednujesz sobie ludzi?

zjednuję sobie ludzi poprzez wykorzystanie swojej potęgi, dzięki której mogę udzielać innym korzyści
zjednuję sobie ludzi poprzez prawość postępowania i udowadnianie słuszności podejmowanych spraw
zjednuję sobie ludzi przez wprawianie ich w zachwyt, wywołanie uwielbienia swoim urokiem
zjednuję sobie ludzi operacyjnością i ukazywaniem użyteczności
zjednuję sobie ludzi swoim wdziękiem, podobaniem się

32. W jaki sposób prowadzisz dyskusję?

często prowadzę monolog
lubię się popisywać, kiedy o czymś opowiadam
bardziej słucham niż mówię i lubię trzymać się określonych dyrektyw w dyskusji
dyskutuję, aby sformułować poglądy z powołaniem się na określone zasady
mówię w ogólnikach i aluzjach, które można wielorako rozumieć

33. Czym kierujesz się przy otrzymywaniu i dawaniu prezentów?

daję prezenty bez oporu, pod wpływem impulsu
chętnie biorę i daję drobne upominki, ale tak okazjonalnie
nie zbyt chętnie daje i przyjmuję prezenty
nie lubię dawać prezentów
daję prezenty temu, komu wypada dać i daję temu, komu wypada dać

34. Co cenisz w stylu ubierania się?

lubię strój swobodny, nie mam skrupułów przed obnażaniem części ciała
lubię strój praktyczny, uniwersalny
lubię strój przepisowy, jednolity
lubię wyróżniać się indywidualną elegancją, strojem oryginalnym
lubię strój wygodny, obojętnie jaki

35. Jaki masz stosunek do ceremonialności?

uznaję ceremoniał stylowy, ale nie wymagam go od innych
zachowuję się naturalnie i tego oczekuję od innych, nie odczuwam potrzeby ceremonii
lubię ceremoniał hierarchiczny, gdy każdy wie kim jest
cenię sobie ceremoniał dworski, dopracowany w każdym szczególe
lubię ceremoniał towarzyski, savoir vivre