Test na dynamizm charakteru opracowany na podstawie książki Cybernetyka i charakter autorstwa Mariana Mazura.


1. Jak scharakteryzujesz swoje życie?

równowaga rozpraszania (rozdawania) i gromadzenia
rozpraszanie (rozdawanie)
gromadzenie
przewaga gromadzenia nad rozpraszaniem (rozdawaniem)
przewaga rozpraszania (rozdawania) nad gromadzeniem

2. Co cenisz w życiu?

miarowość
żywiołowość
rozmaitość
spokojność
wygodność

3. Co charakteryzuje Twój stosunek do zasad życiowych?

kapryśność
indywidualizm
elastyczność
arbitralność
pryncypialność

4. Na co kładziesz nacisk w swoim życiu?

użyteczność
korzyść
sprawiedliwość
przeżywanie
podziw

5. Z czego czerpiesz radość, satysfakcję?

popisy
działanie
porządek
wypowiedzi
zdobycze

6. Jaki typ działalności preferujesz?

władanie
organizowanie, gra
tworzenie
interpretowanie, zabawa
praca, porządkowanie, rozrywka

7. Jakimi motywacjami kierujesz się w swoim postępowaniu?

efektowność
celowość
spontaniczność
efektywność
systematyczność

8. Od czego zależy jakość życia?

metody
stylu
ekspansji
głębi
normy

9. Czym kierujesz się w wyborze swoich przekonań?

adaptacyjność
chwiejnością
wiernością
dowolnością
koniunkturalność

10. Czym kierujesz się w postępowaniu moralnym?

jestem amoralna/y (moralność nie ma dla mnie znaczenia)
praktycyzmem
rygoryzmem
estetyzmem
mam moralność własną

11. Jaki masz stosunek do prawa państwowego?

jestem poza prawem
jestem ponad prawem
uchylam się od prawa, które mnie krzywdzi
działam legalnie
omijam prawo, które mi utrudnia realizację celu.

12. Jak wyobrażasz sobie świat?

wyobrażam sobie świat opanowany
cenię sobie świat własnej wyobraźni (urojony)
wyobrażam sobie świat prawidłowy
wyobrażam sobie świat upiększony
wyobrażam sobie świat usprawniony

13. W jaki sposób reagujesz na usłyszane informacje?

przyjmuję informacje dosłownie
jestem łatwowierna/y
jestem nieufna/y
przyjmuję informacje pobieżnie
jestem podejrzliwa/y

14. Co jest najczęstszym przedmiotem twoich wspomnień?

niedawne sukcesy
aktualne przeżycia
długotrwałe sukcesy lub porażki
dawne porażki
nieaktualne zagrożenie

15. Jak długo pamiętasz urazy?

pamiętam do czasu zadośćuczynienia
nie pamiętam wcale
pamiętam krótko
pamiętam długo
nie zapominam wcale

16. Czym charakteryzują się Twoje wypowiedzi?

często milczę
cenię zwięzłość wypowiedzi
udzielam lakonicznych odpowiedzi
jestem wielomówna/y
stosuję ozdobniki wypowiedzi

17. W jaki sposób udzielasz informacji?

lubię pofantazjować
ważne informacje skrywam, zatajam
cenię prawdomówność
pozostawiam wiadomość niedomówioną
lubię podkoloryzować wiadomość

18. W jaki sposób okazujesz uczucia?

jestem powściągliwa/y w okazywaniu uczuć
towarzyszy temu egzaltacja
opanowuję swoje uczucia
szczerze je objawiam
towarzyszy temu euforia

19. Jakie informacje słyszysz o wyrazie swojej twarzy?

mam twarz przejmującą
mam twarz nieprzeniknioną
mam twarz skupioną
mam twarz otwartą
mam twarz wyrazistą

20. W jaki sposób najczęściej podejmujesz decyzje?

pod wpływem impulsu, nieopatrznie
jestem przezorna/y, wcześniej planuję decyzję
lekkomyślnie, improwizuję
moje decyzje są prostolinijne, zgodne z określonym wcześniej harmonogramem
działałam zgodnie z określonym wcześniej programem, staram się być przebiegły

21. Jakie masz stosunek do własnego bezpieczeństwa?

nie zwracam uwagi na grożące niebezpieczeństwo
uważam, ze w życiu trzeba ryzykować
jestem odważna/y kiedy widzę, że jest to zasadne
zachowuję się ostrożnie
jestem zapobiegliwa/w, wolę „na zimne dmuchać”

22. Jaki masz stosunek do upływającego czasu?

mam wrażenie, że czas leci bardzo szybko, moje plany cechuje bezterminowość
jestem niecierpliwa/y, często wydaje mi się, że „jest nudno”
nie znoszę czekania, chcę działać niezwłocznie
cenię sobie punktualność
jestem cierpliwa/y, uważam, że najpierw trzeba zająć się obowiązkami a potem przyjemnościami

23. Co jest Twoim terenem działania?

moim światem jest moja własna osoba, nie jest ważne, gdzie jestem, wszędzie czuję się dobrze („nie mam domu nigdzie”)
zwracam uwagę na własny wygląd, sposób bycia, lubię się wyróżniać i być podziwiana/y („nie mam domu prawie nigdzie”)
dobrze czuję się we własnym domu („mam swój dom tam, gdzie jest mój dom”)
terenem mojego oddziaływania i pragnienia oddziaływania jest cały świat („dom mam wszędzie”)
działanie we własnym domu to dla mnie za mało, lubię działać na zewnątrz („moim światem jest instytucja”)

24. Jaki formy panowania preferujesz?

stawiam opór takiej formie panowania, która uniemożliwia mi przejawianie osobistych upodobań
cenię zdyscyplinowanie, panowanie jest formą utrzymania ładu społecznego
cenię swobodę, nie chcę panować i nie chcę, aby ktoś nade mną panował
sprzyjam umożliwianiu organizowania ludzkich działań, napór uważam za dozwolony
lubię panować, uzależniać innych od siebie nawet przy zastosowaniu przemocy

25. Jaki masz stosunek do organizowania własnych spraw?

nie znoszę organizowania czegokolwiek
odczuwam potrzebę organizowania, ale wolę, aby zrobił to ktoś inny
cenię organizacje jako ostoję ładu
lubię stawiać cel organizowania, ale organizowanie powierzam komuś innemu
nie stawiam celu organizowania, ale lubię organizować, nawet dla samego organizowania

26. Jaki masz stosunek do przyrody?

mierzi mnie okrucieństwo wobec niszczenia przyrody czy zabijania zwierząt
interesują mnie zasady funkcjonowania przyrody, praw przyrody
przyroda jest dla mnie źródłem piękna i uprzyjemnia życie
przyrodę należy wykorzystywać, jeżeli przynosi to zysk
interesuje mnie przyroda z punktu widzenia użyteczności jako teren eksploatacji

27. Jaki masz stosunek do posiadania?

bardziej lubię zdobywać pieniądze niż je wydawać (skąpstwo).
lubię wydawać pieniądze, ale nie lubię ich zdobywać (rozrzutność)
lubię zdobywać pieniądze, ale nie lubię ich wydawać (zachłanność)
zarabiam pieniądze z konieczności, chcę je mieć, aby móc wydawać (szczodrość)
dbam o równowagę między wydawaniem a posiadaniem pieniędzy (oszczędność)

28. W jaki sposób oddziałujesz na ludzi?

przekonuję przez stosowanie argumentów, karę uważam za dopuszczalną (argumentowanie, karanie)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć i protestowanie (demonstrowanie)
oddziałuję za pomocą presji (zastraszanie, presja)
oddziałuję poprzez okazywanie uczuć (bezbronność)
oddziałuje poprzez stosowanie przemocy (brak zasad, gwałt)

29. W jaki sposób nawiązujesz kontakty?

czuję się skrępowana/y przy nawiązywaniu nowych kontaktów (skrępowanie)
nawiązywanie kontaktu przychodzi mi łatwo (śmiałość, towarzyskość)
swoje kontakty opieram na partnerstwie (przyzwoitość)
moja nieśmiałość utrudnia mi kontakty z ludźmi (nieśmiałość)
nawiązywanie kontaktów przychodzi mi bez problemu (bezpośredniość)

30. W jaki sposób reagujesz na krytykę?

kiedy mnie krytykują zawstydzam się, bo złamałem zasadę
reaguję na krytykę wściekłością („obraza majestatu”)
jestem zakłopotana/y, „zbity z tropu”
reaguję na krytykę zdziwieniem
reaguję na krytykę żachnięciem

31. W jaki sposób zjednujesz sobie ludzi?

zjednuję sobie ludzi poprzez prawość postępowania i udowadnianie słuszności podejmowanych spraw
zjednuję sobie ludzi operacyjnością i ukazywaniem użyteczności
zjednuję sobie ludzi przez wprawianie ich w zachwyt, wywołanie uwielbienia swoim urokiem
zjednuję sobie ludzi swoim wdziękiem, podobaniem się
zjednuję sobie ludzi poprzez wykorzystanie swojej potęgi, dzięki której mogę udzielać innym korzyści

32. W jaki sposób prowadzisz dyskusję?

dyskutuję, aby sformułować poglądy z powołaniem się na określone zasady
lubię się popisywać, kiedy o czymś opowiadam
bardziej słucham niż mówię i lubię trzymać się określonych dyrektyw w dyskusji
mówię w ogólnikach i aluzjach, które można wielorako rozumieć
często prowadzę monolog

33. Czym kierujesz się przy otrzymywaniu i dawaniu prezentów?

nie lubię dawać prezentów
daję prezenty temu, komu wypada dać i daję temu, komu wypada dać
chętnie biorę i daję drobne upominki, ale tak okazjonalnie
nie zbyt chętnie daje i przyjmuję prezenty
daję prezenty bez oporu, pod wpływem impulsu

34. Co cenisz w stylu ubierania się?

lubię wyróżniać się indywidualną elegancją, strojem oryginalnym
lubię strój praktyczny, uniwersalny
lubię strój przepisowy, jednolity
lubię strój swobodny, nie mam skrupułów przed obnażaniem części ciała
lubię strój wygodny, obojętnie jaki

35. Jaki masz stosunek do ceremonialności?

uznaję ceremoniał stylowy, ale nie wymagam go od innych
zachowuję się naturalnie i tego oczekuję od innych, nie odczuwam potrzeby ceremonii
lubię ceremoniał hierarchiczny, gdy każdy wie kim jest
cenię sobie ceremoniał dworski, dopracowany w każdym szczególe
lubię ceremoniał towarzyski, savoir vivre